BẠC LIÊU

65 LÊ VĂN DUYỆT

Địa chỉ: Số 65 Lê Văn Duyệt, Phường 3, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

20 BÀ TRIỆU

Địa chỉ: 20 Bà Triệu, phường 3, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

SỐ 3 LÔ B, TTTM BẠC LIÊU

Địa chỉ: Số 3 Lô B,  TTTM Bạc Liêu - Khóm 1, phường 3, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu