ĐỊA CHỈ : 77 QUỐC LỘ 1A HỘ PHÒNG - TX. GIÁ RAI - BẠC LIÊU