ĐỊA CHỈ : SỐ 52 - PHỐ NHỔN - P. TÂY TỰU - BẮC TỪ LIÊM - TP. HÀ NỘI