ĐỊA CHỈ : ẤP BẦU HỐT - XÃ LAI UYÊN - TX. BẾN CÁT-  BÌNH DƯƠNG