ĐỊA CHỈ : SẠP 15 - KHU B CHỢ VĨNH LỘC - BÌNH CHÁNH