ĐỊA CHỈ : SỐ NHÀ 43 ( SỐ CŨ 206 ) YERSIN , PHƯỜNG PHÚ CƯỜNG , TP. THỦ DẦU MỘT , BÌNH DƯƠNG