ĐỊA CHỈ :  KHU PHỐ THANH BÌNH , BÙ ĐỐP , BÌNH PHƯỚC