ĐỊA CHỈ : TỔ 4 , KHU PHỐ 4 , THỊ TRẤN CỦ CHI  , TPHCM