ĐỊA CHỈ : LÔ 7 - ĐƯỜNG LÊ LỢI - HẢI CHÂU - ĐÀ NẴNG