ĐỊA CHỈ : 279 PHỐ 6 - NGUYỄN CHÍ THANH - P. MƯỜNG THANH - TP. ĐIỆN BIÊN