ĐỒNG XOÀI

15-17 ĐIỂU ÔNG - CHỢ ĐỒNG XOÀI

Địa chỉ: 15-17 Điểu Ông - Chợ Đồng Xoài, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

11 PHẠM NGỌC THẢO

11 Phạm Ngọc Thảo, Phường Tân Bình, Thị Xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước