ĐỊA CHỈ : 20/10 QUỐC LỘ 20 - PHINOM - ĐỨC TRỌNG - LÂM ĐỒNG