MỸ PHẨM SƠN THÙY SỐ 6 - HOÀNG HOA THÁM - QUẬN HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI