ĐỊA CHỈ : SỐ 511 - ĐƯỜNG CÙ CHÍNH LAN - P. PHƯƠNG LÂM - TP HÒA BÌNH