ĐỊA CHỈ : 6/5 PHAN VĂN HỚN - ẤP TRUNG LÂN - XÃ BÀ ĐIỂM - H.HÓC MÔN - TPHCM