ĐỊA CHỈ : LÔ 51 CHỢ THÀNH , THỊ TRẤN DIÊN KHÁNH , HUYỆN DIÊN KHÁNH , KHÁNH HÒA