SỐ 45 TRẦN ĐĂNG NINH, PHƯỜNG TAM THANH, THÀNH PHỐ LẠNG SƠN, TỈNH LẠNG SƠN, VIỆT NAM.

NV online Lan Chu 03.02.2023