Địa chỉ : 85 Trưng Trắc, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang