ĐỊA CHỈ : SỐ 137 NGUYỄN DU - P. NGUYỄN DU - TP NAM ĐỊNH