Địa chỉ : 79 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ