Kios Số 1E, Số 78 Nguyễn Du, Phường Điện Biên, Thành Phố Thanh Hóa.