Địa chỉ: 414 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1