196 - 197 CHỢ LẠC QUANG , PHƯỜNG TÂN THỚI NHẤT , QUẬN 12

ĐỊA CHỈ : 196 - 197 CHỢ LẠC QUANG , PHƯỜNG TÂN THỚI NHẤT , QUẬN 12