QUẬN 6

789 HẬU GIANG, Q11

Địa chỉ: 789 Hậu Giang, phường 11, quận 6, TPHCM 

234 /34/ 50 PHẠM PHÚ THỨ

Địa chỉ: 234/ 34/ 50 Phạm Phú Thứ , Phường 4, Quận 6,TP.HCM