ĐỊA CHỈ : 129 THÂN VĂN NHIẾP , PHƯỜNG AN PHÚ , QUẬN 2