ĐỊA CHỈ : SẠP 100A - L1 ( DT : 6M2 ) CHỢ XÓM CHIẾU - Q4