ĐỊA CHỈ :  141 Nguyễn Tri Phương, Phường 8, Quận 5, TP.HCM