Sạp A14 - A15, Tầng Trệt TTTM DV An Đông , An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM