ĐỊA CHỈ :KIOT SỐ 2 - CTY XÂY DỰNG - TT SÓC SƠN - HÀ NỘI