ĐỊA CHỈ : SẠP 36 - 37A CHỢ TRẦN VĂN QUANG - P.10 - TÂN BÌNH