ĐỊA CHỈ :  20 VÕ VĂN DŨNG - P. PHÚ THẠNH - Q.TÂN PHÚ