ĐỊA CHỈ : KHU PHỐ VĨNH PHƯỚC - TT THÁI HÒA - H. TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG