ĐỊA CHỈ : 475  P. HOÀNG VĂN THỤ - ĐƯỜNG TRÒN - ĐỒNG QUANG - TP THÁI NGUYÊN