ĐỊA CHỈ : 540 - ĐƯỜNG LƯƠNG NGỌC QUYẾN - TỔ 9 - P. ĐỒNG QUANG - TP . THÁI NGUYÊN