ĐỊA CHỈ : SỐ NHÀ 54 - THỊ TRẤN CHÙA HANG - ĐỒNG HỶ - THÁI NGUYÊN