ĐỊA CHỈ : TỔ 15 - P . TRƯNG VƯƠNG - TP.THÁI NGUYÊN