ĐỊA CHỈ : TỔ DÂN PHỐ ĐỒNG TRŨNG - TT. HÙNG SƠN - ĐẠI TỪ - THÁI NGUYÊN