284 ĐIỆN BIÊN 2 , PHƯỜNG LÊ LỢI - THỊ XÃ HƯNG YÊN - HƯNG YÊN