ĐỊA CHỈ : 35 NGUYỄN THIỆN THUẬT - P. LÊ LỢI - HƯNG YÊN