Địa chỉ: 1 Phan Thanh Giản, khu phố Chợ , Phường Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương.