PHƯƠNG PHÁP ĐO

PHƯƠNG PHÁP ĐO VÒNG NGỰC

I/ Phương pháp xác nhận bầu ngực :

            Bước 1 : Đo vòng đo của đỉnh ngực

            Bước 2 : Đo vòng đo của dưới ngực

            Bước 3 : Lấy chỉ số của đỉnh ngực trừ chỉ số đo của dưới ngực , số kích thước trừ ra của hai vòng đo xác nhận được bầu ngực , như sau :

        + Dưới 10 Cm là bầu A

        + Từ 10 Cm         ->        12.5 Cm là bầu B

        + Từ 12.5 Cm      ->       15 Cm là bầu C

        + Từ 15 Cm         ->       17.5 Cm là bầu D

        + Từ 17.5 Cm      ->       20 Cm là bầu E

        + Từ 20 Cm         ->        22.5 Cm là bầu F

II/ Phương pháp xác nhận size áo :

Số đo vòng dưới ngực

( Cm )

Số đo vòng đỉnh ngực

( Cm )

Kích thước

Nhật

Mỹ

 

63 _____ 67

75 ____ 77

76 ____ 81

81 ____ 83

83 ____ 85

A65

B65

C65

D65

30A

30B

30C

30D

 

68 _____ 72

80 ____ 82

84 ____ 86

86 ____ 88

88 ____ 90

A70

B70

C70

D70

32A

32B

32C

32D

 

73 _____ 77

85 ____ 87

89 ____ 91

91 ____ 93

93 ____ 95

A75

B75

C75

D75

34A

34B

34C

34D

 

78 _____ 82

90 ____ 92

94 ____ 96

96 ____ 98

 98 ____ 100

A80

B80

C80

D80

36A

36B

36C

36D

 

83 _____ 87

95 ____ 97

99 ____ 101

 101 ____ 103

 103 ____ 105

 105 ____ 107

A85

B85

C85

D85

E85

38A

38B

38C

38D

38DD

 

88 _____ 92

100 ____ 102

104 ____ 106

 106 ____ 108

 108 ____ 110

A90

B90

C90

D90

40A

40B

40C

40D

* Đối chiếu biểu đồ trên , biết được size số và bầu ngực của mình , rất là tiện lợi .

III/ Phương pháp xác nhận size quần :

Size

Vòng mông

M

85 - 93

L

92 - 98

XL

97 - 103

3L

102 –108

OS

88 -96

Bài viết liên quan

1
Bạn cần hỗ trợ?