ĐỊA CHỈ :  421 ĐƯỜNG HẠ LONG - PHƯỜNG BÃI CHÁY - TP HẠ LONG - QUẢNG NINH