ĐỊA CHỈ : 273 TRẦN HƯNG ĐẠO , PHƯỜNG PHÚ HÒA , TP. HUẾ