ĐỊA CHỈ : Ô 28-29 CHỢ THỊ TRẤN UÔNG BÍ - QUẢNG NINH