ĐỊA CHỈ : SỐ 18 TỔ 10 PHƯỜNG NGUYỄN THÁI HỌC - TP YÊN BÁI - YÊN BÁI