Địa chỉ: 60 Điện Biên Phủ, Phường 3, TP. Trà Vinh . TRÀ VINH