ĐỊA CHỈ : 194 ẤP AN CHU - BẮC SƠN - TRẢNG BOM - ĐỒNG NAI