ĐỊA CHỈ : 53/4 - HỒ NAI 3 - H. TRẢNG BOM - ĐỒNG NAI