Địa chỉ:  Số 9 Chùa Bộc , Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội