ĐỊA CHỈ : 329 THỐNG NHẤT - LAGI - HÀM TÂN - BÌNH THUẬN